Vážení vlastníci,

Na základě rozhodnutí na 21. Shromáždění vlastníků Vám zasíláme hlasovací formuláře na výběr domácího telefonu – výběr z jedné varianty je povinný.

Hlasovat můžete prostřednictvím papírového formuláře – viz příloha tohoto emailu nebo pomocí interaktivního odkazu zde –

https://forms.gle/dsP5dCwt2Wu35Qvj8

Papírové hlasování posléze vložte do schránky SV pod zvonky na našem domě do pátku 19/11/2021 a to do 20hod. Stejný termín hlasování platí také pro elektronické hlasování.

Termín realizace Vám bude posléze zaslán na Vaše verifikované emaily, a bude také na webu Společenství www.zlonicka.net a nástěnce ve vestibulu domu.

Součástí výměny přístroje není pohledové začistění a výmalba po odkryté části po starém přístroji. Tyto vícepráce jsou v gesci každého vlastníka bytu.

UPOZORNĚNÍ – v době výměny nebudou funkční staré telefony a zvonky. Technici budou klepat na Vaše dveře.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SV Zlonická 703/2