Vážení obyvatelé domu,

Výbor obdržel četné stížnosti na nedodržování nočního klidu v domě.

Žádáme Vás o dodržování nočního klidu dle schváleného domovního řádu.

Výňatek z domovního řádu, článek IX., klid v domě: 

  1. Obyvatelé domu jsou povinni užívat byt nebo nebytový prostor v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem.
  2. V době od 22:00 do 8:00 hodin jsou obyvatelé domu povinni dodržovat noční klid. Obyvatelé domu nesmí dovolit, aby vně jednotky pronikal nadměrný hluk nebo vibrace, které by mohly rušit nebo obtěžovat ostatní obyvatele domu, zejména hlasitá hudba, řeč nebo hluk z používaných spotřebičů či nářadí.
  3. Provádí-li uživatel v bytě nebo nebytovém prostoru úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva), smí tak činit jen v denní době (od 9:00 do 19:00 hod.) a to jen ve dnech od pondělí do soboty včetně s výjimkou státních svátků.

 Plné znění naleznete na www.zlonicka.net.

 Výbor SV Zlonická 703/2