Vážení vlastníci,

vzhledem k havarijní opravě ležatého odpadního potrubí v garáži 1.PP (stoupačky č. 9) týkající se bytů č. 108, 209, 309, 409, 509 a 605, kterou výbor SV řešil v dubnu 2019 a která způsobovala zpětný tok splaškové vody do bytu v 1.NP, žádáme všechny vlastníky o zpřístupnění bytů k preventivní kontrole odpadního potrubí, abychom předešli vytopení Vaší bytové jednotky a podobné havárii a ušetřili poměrně vysoké náklady spojené s opravou v případě havarijního stavu. Termín kontroly Vám bude s předstihem oznámen prostřednictvím nástěnky v patře 1NP.

Děkujeme za spolupráci
Výbor SV