Vážení vlastníci/nájemníci 

dne 28.5.2018 v 7:00 začne firma REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. s opravou nosných konstrukcí našeho domu. Z tohoto důvodu žádáme všechny o vyparkování vozidel z prostoru obou garáží nejpozději do 7:00 hodin dne 28.5.2018. V případě nevyparkování z prostorů obou garáží hrozí ze smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem sankce. Tato pokuta bude účtována k tíži daného vlastníka garážového stání. Rekonstrukce bude probíhat v termínu 28.5. - 9.7.2018, přičemž práce způsobující nadměrný hluk budou prováděny v denní době od 8:00 – 18:00 ve dnech od pondělí do soboty včetně s výjimkou státních svátků. V termínu realizace  nebude možné parkovat v garážích a nebudou zpřístupněné sklepy. Proto doporučujeme veškeré nezbytné věci ze sklepů si včas vyzvednout.  

Veškeré aktuální informace bude výbor zveřejňovat na webu www.zlonicka.net a na hlavní nástěnce ve vestibulu domu. 

Děkujeme za spolupráci 

Výbor SV