Vážení vlastníci a nájemníci.

termín opravy garáží je stanoven od 28.5.2018 do 9.7.2018 (6 týdnů). V této době nebude možné parkovat v garážích a dále nelze garantovat přístup do sklepů. Hlučné práce budou probíhat v době od 8:00 do 18:00 (vyjma neděle). Žádáme všechny majitele garážových stání o včasné vyparkování vozidel. Pokud se tak nestane bude vozidlo odtaženo na Vaše náklady.

 

 Děkujeme za spolupráci
Výbor SV