Vážení obyvatelé domu,

na základě několika stížností si Vás výbor SV dovoluje požádat o dodržování následujících pravidel vyplývajících ze stanov SV a domovního řádu:

  • Nevyužívejte společné prostory včetně chodeb a garáže k ukládání věcí, omezujete tím ostatní vlastníky a ohrožujete požární bezpečnost domu.
  • Dodržujte noční klid a neprovádějte práce provázené nadměrným hlukem v neděli, o státních svátcích a v ostatní dny (PO-SO) mezi 20.hod. a 8.hod.

 

Děkujeme za spolupráci
Výbor SV