Vážení vlastníci,

informujeme vás, že velkoobjemový kontejner bude v ulici Terezínské přistaven v těchto termínech:

  • 24.2.2017
  • 19.5.2017

Žádáme vás, abyste k odložení objemného odpadu použili přistavený kontejner a nezanechávali jej u  popelnic na komunální odpad.

Děkujeme
Výbor SV