Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo Zlonická - č.p. 703/2 + objekt garáží dne 12.8.2015 od 8:00 do 15:00 hodin.

Práce se souhlasem PREdistribuce, a.s., provádí firma KORMAK Praha a.s., pověřenou osobou je M. Antonín, tel. 721 578 901.