Vážení vlastníci, nájemníci,

v pondělí dne 28.3. bude v našem objektu probíhat „Preventivní prohlídka požární ochrany za rok 2022“ z tohoto důvodu Vás žádáme aby se na všech chodbách (evakuačních únikových cestách) nenacházely žádné překážky např. dětské kočárky, přezuvky apod.

V pondělí dne 4.4. začínají v našem objektu práce související s výmalbou chodeb. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu na všech chodbách!

Dále Vás žádáme aby jste si přemístili kola a jiné předměty z místnosti „kočárkárny“ v přízemí vpravo za hlavním vchodem (u poštovních schránek). A to na dobu než bude tato místnost vymalována a uschne!

Výbor SVJ