Vážení vlastníci,

rádi bychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků z listopadu 2021 proběhne ve dnech 7. - 10.3.2022 výměna garážových vrat v 1.PP a 2.PP.

Provoz garáží bude po dobu výměny vrat omezen - vozidla mohou zůstat zaparkovaná v garáži celou dobu, ale po dobu prací nebude umožněn vjezd či výjezd z garáže. Plné zprovoznění garáží včetně předání ovladače pravděpodobně proběhne v podvečer 10.3.2022. 

Každý z vlastníků obdrží jeden nový ovladač k novým garážovým vratům. 

Upozorňujeme, že nové ovladače budou předány vlastníkům osobně. V případě, že nebudete moci převzít ovladač osobně, můžete písemně zmocnit svého nájemce, souseda či jinou osobu, ovšem s ohledem na důležitost nového ovladače budeme přijímat pouze plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci 

 

Výbor SV