Vážení vlastníci,

informujeme Vás, že dne 7.6.2016 od 18:00 do 20:00 v budově našeho domu, místnost -1PP (Sušárna) Vám bude předáno vyúčtování za rok 2015.

Během vyúčtování dojde zároveň k přeprogramování ovladačů pro vjezd/výjezd do garáží. Přečipování bude umožněno pouze vlastníkům garážového stání oproti podpisu. Jde o zajištění bezpečnosti garáží, jak bylo schváleno na Shromáždění SV. Bude možné, že stávající ovladače nebudou v tento den již funkční. Použijte prosím pro vjezd/výjezd ruční vstup (návod je umístěn na garážových vratech).

Děkujeme za hojnou účast
Výbor SV