Vážení vlastníci,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o výměně osvětlení v garážích, jak bylo projednáno a schváleno na 19. Shromáždění vlastníků Zlonická 703/2. 

Dne 17. a 18.6.2020 bude v garážových jednotkách měněno veškeré osvětlení za LED. Z důvodu přístupu k jednotlivým světlům Vás tímto žádáme o vyparkování vašich vozů po nezbytně nutnou dobu. 

Pokud stání pronajímáte, informujte Vašeho nájemce. Doporučujeme sledovat nástěnku a web společenství pro aktuální informace.

Výměna světel dne 17. 6. 2020 od 8:00 do 18:00 v 1 PP

Výměna světel dne 18. 6. 2020 od 8:00 do 18:00 v 2 PP

Dále Vás žádáme o vyplnění aktuální přiložené plné moci pro zastupování s třetí stranou např. úklidová firma, pojišťovna.

Děkujeme za spolupráci

Výbor SV Zlonická 703/2