Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí může výměna vodoměrů proběhnout za následujících opatření:

  • Technici budou vybaveni rouškou, bude docházet k pravidelnému mytí rukou – potvrzeno firmou, že jsou vybaveni rouškami
  • Obyvatelé domu:
    • řádně vyvětrají byt před příchodem a po odchodu montérů
    • budou při výměně mít také roušku
    • zajistí bezdotykový přístup k vodoměru (vše přístupné a otevřené dvířka k vodoměrům)
    • vlastní psací potřebu na podpis

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem
Výbor SV