Vážení,

informujeme vás, že došlo k poškození garážových vrat cizí osobou. Jedná se o poškozený motor včetně pojezdu. Žádáme vás, abyste s vraty nemanipulovali. Z důvodu poškození zůstávají vrata trvale otevřena. Zamykejte prosím všechny přilehlé společné prostory a důsledně kontrolujte pohyb osob po domě. Předejde se tím dalším škodám na majetku.

Dobu opravy nemůže Výbor SV Zlonická ovlivnit, záleží na rychlosti dodavatelské firmy SPEDOS.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Výbor SV