V objektu proběhne:

  • Výměna vodoměrů a kalorimetrů termín: 1. a 2. týden v únoru 2015 – nutná účast vlastníků bytových jednotek dle stanoveného rozpisu, který bude včas uveřejněn, zajišťuje firma Embra, s.r.o.
  • Požární revize – termín leden/únor, je nutné odstranit veškeré předměty ze společných prostor (chodeb, vestibulu, kočárkárny, garáží, oken, sklepů) pokud tak nebude učiněno dostane Společenství SVJ pokutu (v řádů tisíců – desetitisíců dle vážnosti provinění), která bude rozpočtena mezi všechny vlastníky bytových jednotek.

Rádi bychom Vám připomněli, že v domě je platný domovní řád, který je účinný od 1.7.2008. Celé znění je ke stažení zde. Žádáme proto o jeho dodržování a připojujeme nejdůležitější body:

  • Ve všech společných prostorách včetně chodeb, výtahu, sklepů a garáží je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
  • V době od 22:00 do 8:00 hodin jsou obyvatelé domu povinni dodržovat noční klid. Obyvatelé domu nesmí dovolit, aby vně jednotky pronikal nadměrný hluk nebo vibrace, které by mohly rušit nebo obtěžovat ostatní obyvatele domu, zejména hlasitá hudba, řeč nebo hluk z používaných spotřebičů či nářadí.
  • Provádí-li uživatel v bytě nebo nebytovém prostoru úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva), smí tak činit jen v denní době (od 9:00 do 19:00 hod.) a to jen ve dnech od pondělí do soboty včetně, s výjimkou státních svátků

Dále žádáme vlastníky, kteří svůj byt pronajímají, aby tuto informaci předali svým nájemcům.

 

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ